Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
Заповед No РД-01-37/25.02.2021г.на директора на РЗИ Ловеч за осигуряване на „зелен коридор“ за ваксиниране срещу COVID-19

ГРАФИК НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ КАБИНЕТИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Във връзка с Решението на Националния ваксинационен щаб от 18 февруари се създават „зелени коридори“ за всички желаещи да се ваксинират граждани, които не попадат в целевите групи на Националния ваксинационен план.
На територията на област Ловеч в създадените до момента Специализирани имунизационни кабинети са разкрити телефони за записване на желаещи граждани и работно време на имунизационните кабинети за осигуряване на „зелен коридор“  и при осигурени достатъчно количества ваксина, ще бъдат обхващани.
С цел недопускане струпване на изчакващи за ваксинация и в условията на епидемична обстановка, желаещите следва предварително да се запишат на посочените телефони.
Всички кабинети на този етап ще прилагат ваксината на AstraZeneca.  При предоставяне на друг вид ваксина, имунизационните кабинети ще бъдат своевременно уведомени, за да се осигури избор на ваксина.

1.1. Имунизационен кабинет на РЗИ Ловеч – гр.Ловеч ул.“Съйко Съев“№ 27а
График: всяка събота от 9,00 до 16 ч.
Тел.за записване: 068/ 69 94 24 всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00ч.

1.2.Медицински център Ловеч - гр.Ловеч ул.“Съйко Съев“№ 25 – терапевтичен кабинет
График: в работни дни от 16,00 – 19,00 ч.
събота и неделя – от 10,00 до 12,00 ч.
Тел. за записване: 068/66 72 38 всеки работен ден от 8,00 до 16,00ч. и 068/66 73 73 от 7,30 до 9,00ч.

1.3.МБАЛ Кардиолайф – гр.Ловеч, бул.“Мизия“ № 5, първи етаж, каб.№ 1
График: в работни дни - от 13,00 до 16,00 ч.
събота и неделя – от 9,00 до 16,00 ч.
Тел. за записване: 068/60 28 44 всеки работен ден от 10,00 до 12,00ч. и от 13,00 до 15,00ч.

1.4.МБАЛ Троян – ул.“Радецки“ № 30, първи етаж на корпус „Г“
График: в работни дни  от 15,00 до 16,00 ч
събота и неделя от 10,00 до 11,00 ч.
Тел.за записване: 0670/630 35 всеки работен ден от 9,00 до 15,00 ч.

1.5.Медицински център Троян - ул.“Радецки“ № 30, първи етаж, кабинет №9
График: в работни дни от 15,00 до 16,00 ч.
събота и неделя от 10,00 до 11,00 ч.
Тел.за записване: 0670/ 618 77 всеки работен ден от 9,00 до 16,00ч.

1.6. МБАЛ Тетевен – ул.“Димитър Благоев“№ 62, кабинет № 31, II етаж в сградата на бившата поликлиника
График: в работни дни от 14,00 до 16,00 ч.
събота и неделя от 10,00 до 14,00 ч.
Тел.за записване: 087846 55 18 всеки работен ден от 08,00 до 12,00ч. и от 14,00 до 16,00ч.

1.7.МБАЛ Луковит - ул. „Княз Борис I” № 52, преместваем фургон в двора на болницата
График: в работни дни – от 9,00 до 16,00 ч.
събота и неделя – от 10,00 до 15,00 ч.
Тел.за записване: 0894 79 20 43 всеки работен ден от 10,00 до 15,00 ч.

ДПБ Карлуково – гара Карлуково
График: в работни дни – от 9,00 до 16,00 ч.
събота и неделя – от 10,00 до 15,00 ч.
Тел.за записване:0882 80 90 66 всеки работен ден от 14,00 до 16,00 ч.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.61, ал.10, т.1 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните им лица, на които е издадено предписание  за наложената изолация, съответно карантина, могат да получат предписанието си лично след изтичане срока на изолацията, съответно карантината в РЗИ Ловеч, I  етаж, каб.№ 1 от 14,00 до 17, 00 часа всеки работен ден.
За гражданите от общините Тетевен и Ябланица, предписанията могат да се получат във филиала на РЗИ Ловеч в гр.Тетевен, ул."Петрахиля" № 2.
По време на изолацията, съответно карантината, предписанието може да се получи от упълномощено лице.


Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на училищното и предучилищното образование
Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  01.1.2021г.  - 31.1.2021г.