Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
СЪОБЩЕНИЕ НА РЗИ ЛОВЕЧ

В изпълнение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г. на министъра на здравеопазването за оптимизиране на процеса по раздаване на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари на територията на област Ловеч e създадена следната организация:

Ваксините  ще се предоставят всеки понеделник в логистичен пункт във всяка община на територията на Област Ловеч на база предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид на ваксината, в зависимост от наличностите.

Ваксините ще се транспортират от органите на МВР за общините Троян, Априлци, Луковит, Тетевен, Ябланица, Летница и Угърчин. Заявката си ОПЛ могат да получават при стриктно спазване на хладилна верига по време на транспорт и съхранение на ваксините от 12.00 часа.

СПИСЪК НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

- за Община Ловеч - "Надзор на заразните болести", имунизационен кабинет на РЗИ-Ловеч всеки понеделник от 13.00 ч. до 16.00 ч. - тел. 068/69-94-28
-за община Троян от АГП ПМП "Здраве" ООД гр. Троян,  ул."Радецки " № 30 ет. 1, д-р Мариела Иванова - тел. 0888695429;
-за община Априлци - гр. Априлци, ул. "В. Левски" №86 А, ет.2  - АГП ПМП Д-р Елена Христова-Цочева, тел. 0898761084;
-за община Луковит - гр. Луковит ул. "Княз Борис I" № 52 - АИП ПМП Д-р Валентина Господинова - тел. 0887787141;
- за община Тетевен - гр. Тетевен, ул. "Петрахиля" № 1, ет. 3 - Йонка Николова - инспектор в дирекция "Надзор на заразните болести" РЗИ Ловеч, тел. 0885292833;
- община Ябланица - гр. Ябланица - гр. Ябланица ул. "Кирил и Методий" 7, ет.1, АИП ПМП Д-р Ралчовски , тел. 0888998494;
- за община Угърчин - гр. Угърчин, пл. "Свобода" №3 АИП ПМП - м.ф. Калина  Екова, тел. 0877503516;
- за община Летница - гр. Летница -        гр. Летница, ул. "Бачо Киро" №24, ет.1, каб. № 5 АИП ПМП Д-р П. Христова тел. 0888547342;


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ

Регионална здравна инспекция Ловеч уведомява гражданите, че за лицата, желаещи да бъдат ваксинирани, са предоставени следните възможности:
1.Заявка при общопрактикуващия лекар за желаната ваксина като личният лекар определя реда за ваксиниране.
2.Записване в електронната платформа за имунизация в посочените кабинети по платформата, където се определят ден и час за ваксиниране.
3.Имунизация в "зелен коридор" на имунизационните кабинети с ваксина, която е налична към Медицински център Ловеч, Медицински център Троян, МБАЛ Кардиолайф Ловеч, МБАЛ Луковит и МБАЛ Тетевен.
Телефони за връзка:
МЦ Ловеч 068/ 667 + вътр. 238 - манипулационна понеделник-петък 13-16ч.
МЦ - Троян- 0670/6-20-22 - понеделник-петък 13-16ч.
МБАЛ Тетевен - тел. 0878118868 - понеделник-петък 13-16ч.
МБАЛ - Луковит   тел. 0894792003 - д-р Галина Стоянова понеделник-петък 9 - 13,30ч.
МБАЛ "Кардиолайф"  гр. Ловеч - тел.        0879487814 - понеделник-петък 13-16ч.

МОБИЛНИ ЕКИПИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч има възможност с мобилни екипи на ЦСМП Ловеч да ваксинира трудноподвижни лица от населените места в областта, като за това е необходимо: лицата да заявят желанието си до кметовете или кметските наместници на населеното място и те от своя страна по официален ред на ел.адрес на инспекцията rzi@rzi-lovech.bg да направят заявката.

СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ

Имунизираните лица, при които се проявят нежелани реакции след ваксинация следва да съобщят за тях на личния лекар, ако не е необходима спешна или специализирана медицинска помощ. Тези нежелани реакции се съобщават чрез медицинското лице или на интернет-страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата в Република България.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦИФРОВ ЕВРОПЕЙСКИ COVID СЕРТИФИКАТ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ

Имунизираните лица при ОПЛ и Временните имунизационни кабинети получават своя сертификат от съответното лечебно заведение.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ДОМАШНА ИЗОЛАЦИЯ/КАРАНТИНА

На основание чл.61, ал.10, т.1 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните им лица, на които е издадено предписание  за наложената изолация, съответно карантина, могат да получат предписанието си лично след изтичане срока на изолацията, съответно карантината в РЗИ Ловеч, I  етаж, каб.№ 1 от 14,00 до 17, 00 часа всеки работен ден.

За гражданите от общините Тетевен и Ябланица, предписанията могат да се получат във филиала на РЗИ Ловеч в гр.Тетевен, ул."Петрахиля" № 2.

По време на изолацията, съответно карантината, предписанието може да се получи от упълномощено лице.

Какво е важно да знаем за ваксините срещу COVID-19?
Митове и истини за ваксината срещу COVID-19
Често задавани въпроси за ваксинацията срещу COVID-19

Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  01.6.2021г.  - 30.6.2021г.

Информация относно провеждане на инициативи от РЗИ Ловеч във връзка с 31 май Световен ден за борба с тютюнопушене на регионално ниво