Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
Отчетна кампания за лечебните и здравни заведения в област Ловеч 2020г.

Заповеди на Директор РЗИ-Ловеч за разкриване на Специализирани имунизационни кабинети за Ковид ваксинация на територията на област Ловеч
Заповед № РД-01-240/23.12.2020
Заповед № РД-01-239/23.12.2020
Заповед № РД-01-238/23.12.2020
Заповед № РД-01-237/23.12.2020
Заповед № РД-01-236/23.12.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.61, ал.10, т.1 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните им лица, на които е издадено предписание  за наложената изолация, съответно карантина, могат да получат предписанието си лично след изтичане срока на изолацията, съответно карантината в РЗИ Ловеч, I  етаж, каб.№ 1 от 14,00 до 17, 00 часа всеки работен ден.
За гражданите от общините Тетевен и Ябланица, предписанията могат да се получат във филиала на РЗИ Ловеч в гр.Тетевен, ул."Петрахиля" № 2.
По време на изолацията, съответно карантината, предписанието може да се получи от упълномощено лице.

Заповед РД-01-242/29.12.2020 на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на училищното и предучилищното образование

Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  01.12.2020г.  - 31.12.2020г.