Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
Европейска имунизационна седмица 24-30 Април 2019 г.

На вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП и ЦСМП от област - Ловеч -отчетна  кампания 2018 - 2019 г.

Указания до ОПЛ по повод възникнал взрив от морбили в страната

Инструкция за събиране на клинични материали за диагностика на морбили и рубеола

Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  01.04.2019г.  - 12.04.2019г.

Промяна в схемата за имунизация на родените бебета след  01.10.2018 година, съгласно писмо на МЗ № 16-00-29/26.09.2018г.

Информация относно изменения и промени в Наредба №15/27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, изм. и доп. ДВ бр. 87/31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.

До  Ръководителите на лечебни заведения и  ЦСМП Област Ловеч- Относно: Писмо на Министъра на здравеопазването  с приложени Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици