HOME      |       PRODUCTS      |       SERVICES       |       ABOUT US       |       CONTACTS

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

Харта на клиента

Етичен кодекс
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

Необходимата за Вас информация може да получите:

В Звено за административно обслужване  всеки работен ден от 8:30ч. до 17:00ч.;
На телефон: 068/ 69 94 35; 068/ 60 15 18

По електронна поща на Регионална здравна инспекция Ловеч:
rzi@rzi-lovech.bg

В регионалната картотека на медицинската експертиза на телефон:
068/60 14 10

ПРИЕМНО ВРЕМЕ В ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа без прекъсване

При наличие на чакащи клиенти след 17,00 часа,  Звеното продължава тяхното обслужване, но не повече от 2 астрономически часа след приключване на официално обявеното работно време.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ГРАЖДАНИ
с директори на дирекции - от вторник до петък от 9.00 до 11,00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДИРЕКТОРА НА Р З И - ЛОВЕЧ
Понеделник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа

В административно гише се подават заявления/искания за предоставяне на административни услуги, жалби и протести, сигнали и предложения на граждани и организацииот всички населени места в Ловешка област.
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ