НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

На вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП и ЦСМП от област - Ловеч -отчетна  кампания 2018 - 2019 г.

Алтернативни методи за диагностика при пациенти с онкологични заболявания

Писмо на Министерство на здравеопазването - изх.№ 91-00-132/05.12.2018г.  - назначения в лечебните и здравни заведения на длъжности, регламентирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г.

На вниманието на всички лекари и медицински специалисти, които изготвят съобщение за смърт

Важно за общопрактикуващите лекари и специалистите по АГ относно задължението им за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето

Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести"

МАЛАРИЯ

Информация за диагностика на остри чревни инфекции с диариен синдром

Информация за  медицински специалисти от извънболничната и болничната помощ относно употребата на антивирусни препарати

Алгоритъм  за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай, съмнителен за грип

На вниманието на всички лечебни заведения за болнична ,извънболнична помощ и ЦСМП от област Ловеч във връзка с отчетността по Националната програма за превенция на самоубийствата 

Нов формуляр на карта за суицидно действие

Неразрешени лекарства за сифилис

Предпазете себе си и Вашите пациенти от грип

Провеждането на информационна кампания за превенция на сезонен грип

Национален имунизационен календар

МОРБИЛИ

За медицинските специалисти от МБАЛ
До всички ОПЛ -инструкции при диагностициране на морбили и рубеола

ТУЛАРЕМИЯ 
Туларемия
Взeмане и изпращане на проби от пациенти за Туларемия
Основни правила в диагностиката и проучването на случаи с Туларемия

ЕБОЛА
Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция
Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства (ЛПС)
Стъпки за отстраняване на предпазното облекло и личните предпазни средства (ЛПС)
Как да изпратим безопасно човешки  кръвни  проби от съмнителни случаи  на  Ебола в рамките на една страна с  автомобилен ,железопътен или морски транспортНА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Съобщение във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи

Препоръки при ухапване от кърлеж

Малария

Информация относно легионерската болест за мениджъри на обекти за настаняване на туристи

Фармацевтична фирма "Новартис България' ЕООД

Указания във връзка с регламент (ЕС) №98/2013
Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
Продавайте химически продукти отговорно
Можете да оцените нещата!
Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества  +359(02)814 70 70

Информация за заболяването Западнонилска треска

Информация за пътуващите до и за гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика

Информация за граждани относно употребата на антивирусни препарати

Информация за заболяванията антракс и бруцелоза 

Информация за заболяването причинено от вируса Зика

Информация за заболяването Лаймска болест

Противогрипна имунизация при хронични заболявания

Епидемия от чума в Мадагаскар, мерки и профилактика

Мерки при пътуване със самолет или кораб с цел превенция на заболяване от чума

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ