Важна информация относно: Въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)
Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. (ОП РЧР)
На вниманието на всички лечебни заведения
На вниманието на ръководителите на аптеки
Алтернативни методи за диагностика при пациенти с онкологични заболявания
Писмо на Министерство на здравеопазването - изх.№ 91-00-132/05.12.2018г.  - назначения в лечебните и здравни заведения на длъжности, регламентирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г.
На вниманието на всички лекари и медицински специалисти, които изготвят съобщение за смърт
Важно за общопрактикуващите лекари и специалистите по АГ относно задължението им за съдействие по чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето

Практическо ръководство за здравни работници и здравни медиатори "Да поговорим за предпазване от болести"
МАЛАРИЯ
Информация за диагностика на остри чревни инфекции с диариен синдром
Информация за  медицински специалисти от извънболничната и болничната помощ относно употребата на антивирусни препарати
На вниманието на всички лечебни заведения за болнична ,извънболнична помощ и ЦСМП от област Ловеч във връзка с отчетността по Националната програма за превенция на самоубийствата 
Нов формуляр на карта за суицидно действие
Неразрешени лекарства за сифилис

Национален имунизационен календар

МОРБИЛИ

За медицинските специалисти от МБАЛ
До всички ОПЛ -инструкции при диагностициране на морбили и рубеола

ТУЛАРЕМИЯ 
Туларемия
Взeмане и изпращане на проби от пациенти за Туларемия
Основни правила в диагностиката и проучването на случаи с Туларемия

ЕБОЛА
Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция
Стъпки за обличане на лично предпазно облекло и поставяне на лични предпазни средства (ЛПС)
Стъпки за отстраняване на предпазното облекло и личните предпазни средства (ЛПС)
Как да изпратим безопасно човешки  кръвни  проби от съмнителни случаи  на  Ебола в рамките на една страна с  автомобилен ,железопътен или морски транспортНА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

Грип-време за ваксина
Съобщение във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи
Препоръки при ухапване от кърлеж
Малария
Информация относно легионерската болест за мениджъри на обекти за настаняване на туристи
Фармацевтична фирма "Новартис България' ЕООД

Указания във връзка с регламент (ЕС) №98/2013
Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества
Продавайте химически продукти отговорно
Можете да оцените нещата!
Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества  +359(02)814 70 70

Информация за заболяването Западнонилска треска
Информация за пътуващите до и за гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика
Информация за граждани относно употребата на антивирусни препарати
Информация за заболяванията антракс и бруцелоза 
Информация за заболяването причинено от вируса Зика
Информация за заболяването Лаймска болест
Епидемия от чума в Мадагаскар, мерки и профилактика
Мерки при пътуване със самолет или кораб с цел превенция на заболяване от чума

Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ