МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ


ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗИ-ЛОВЕЧ - актуален към 08.04.2019 г.
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Анелия Кърчева -Началник отдел ДЗК
Боряна Неделчева-Старши специалист
Цветанка Тотева-Главен счетоводител
Даниела Петрова-Нешева-Главен експерт
Диана Иванова-Здравен инспектор
Димитрина Присадашка-Директор дирекция АПФСО
Даринка Дочева-Христова-Главен инспектор
Елка Минчева-Алексиева-Старши експерт
Емилия Димитрова-Инспектор
Галя Тодорова-Старщи експерт
Геновева Митева-Инспектор
Георги Игнатов-Главен експерт
Христо Колев-Инспектор ОЗ
Йордан Димитров -Главен инспектор
Ирина Иванова-Милева-Старши специалист
Искра Стойкова-Инспектор ОЗ
Иванка Иванова-Старши инспектор ОЗ
Ивелина Илиева-Старши експерт
Йонка Николова-Инспектор
Красимир Дончев-Главен експерт
Красимира Кондова-Младши експерт
Мариела Йонкова-Лалева-Главен инспектор
Марияна Раевска-Главен експерт
Маруся Върбанчева-Главен секретар
Милена Илиева-Старши инспектор ОЗ
Миленка Катева-Младши експерт
Надка Ангелова-Главен специалист Анализатор
Надка Илиева-Главен експерт
Наталия Николова-Старши експерт
Нели Симеонова -Главен инспектор
Нели Спахийска-Директор дирекция ОЗ
Нели Томчева-Началник отдел ЛИ
Петя Николова-Главен специалист касиер
Полинка Мачуганова-Главен инспектор НВ
Радослава Христова-Главен специалист
Росица Христова-Главен експерт
Росица Милчева-Директор дирекция МД
Росица Нетова-Главен експерт ССИР
Росица Тодорова-Главен инспектор ОЗ
Сийка Иванова-Директор дирекция НЗБ
Снежана Кръстева-Главен инспектор
София Цветкова-Младши експерт
Станимира Бешкова-Главен експерт
Татяна Съботинова-Инспектор
Теменуга Ангелова-Инспектор
Вера Христова-Главен експерт
Веселка Вановска -Инспектор

Антикорупционен план РЗИ-Ловеч за 2019 г.