МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ


ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В РЗИ-ЛОВЕЧ - актуален към 18.04.2023 г.
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Анелия Кърчева
Ани Присадашка
Борислава Ненчева
Боряна Неделчева
Боряна Петкова
Божуриета Спасова
Вера Христова
Веселка Вановска
Галя Спасова
Даниела Петрова-Нешева
Димитрина Присадашка
Даринка Дочева-Христова
Деница Петкова
Елка Минчева-Алексиева
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова
Емилия Димитрова
Галя Тодорова
Гергана Георгиева
Геновева Митева
Георги Игнатов
Йордан Димитров
Искра Стойкова
Ирина Иванова-Милева
Йонка Николова
Красимир Дончев
Кристина Генчева
Мариела Йонкова-Лалева
Маруся Върбанчева
Милена Василева
Милен Гатяжев
Миленка Катева
Надка Ангелова
Нели Симеонова
Нели Спахийска
Нели Томчева
Николай Саев
Полинка Мачуганова
Петя Николова
Радослава Христова
Росица Христова
Росица Тодорова
Росица Нетова
Сийка Иванова
Сийка Иванова
Сийка Иванова
Снежана Кръстева
София Цветкова
Татяна Съботинова
Теменуга Ангелова
Цветанка Тотева
Цветина Цветанова
Цветелинка ЙоноваПроцедура за организацията и реда по администриране на предложения и сигнали, свързани с усъвършенстване на организацията и дейността или отнасящи се до решаване на други въпроси в рамките на компетентността и сигнали за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в РЗИ - Ловеч, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Антикорупционен план РЗИ-Ловеч за 2023 г.