Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧСтандарти за АО
Ценоразпис за таксите, които се заплащат за предоставяните от РЗИ-Ловеч административни услуги
Ценоразпис на лабораторните анализи и дейности,извършвани от РЗИ - Ловеч
На вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП и ЦСМП от област - Ловеч -отчетна  кампания 2018 - 2019 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2017 г.
1.Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч
2.Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч
3.Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в Дирекция "Надзор на заразните болести" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч