Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧНа вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП и ЦСМП от област - Ловеч
Провеждане на Регионална  кампания за отбелязване на 24 март - Световен ден за борба с туберкулоза
Проведени дейности във връзка с втори етап на Националната антиспин кампания 14.02.2019г.
Анонс за проведена кампания  по НП за превенция на туберкулозата
Информация относно резултати от Проведено национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на Република България по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 -2017 г.
Радон. Референтно ниво. Пътища на проникване на радон в сгради. Указание за предприемане на мерки при стойности над референтните
Национално проучване на обемната активност на радон в жилища 2017-2018 за определяне на сезонните вариации в изпълнение на процедура за провеждане на национално проучване (допълнение)
Националeн план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон
Проведени дейности по Здравно-образователна кампания през м. февруари - м. март на тема "Вредата от алкохола"
Проект "Информирани и здрави млади хора"
Лятна Антиспин кампания
План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018г.
План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация Плевен
Програма за продължаващо обучение -2018 -Болница Токуда София
Кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.
План-разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 г. на Медицински университет - гр. София
Образци
Прием на студенти за учебната 2017/2018г. на факултет "Обществено здраве", Медицински университет гр. Плевен
Стандарти за АО
Ценоразпис за таксите, които се заплащат за предоставяните от РЗИ-Ловеч административни услуги
Ценоразпис на лабораторните анализи и дейности,извършвани от РЗИ - Ловеч
На вниманието на Ръководителите на ЛЗ БП, ЛЗ ИБП и ЦСМП от област - Ловеч -отчетна  кампания 2018 - 2019 г.
Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2017 г.
1.Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч
2.Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч
3.Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в Дирекция "Надзор на заразните болести" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg