МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

Заповед РД-01-626/27.10.2020
Заповед РД-01-611/22.10.2020
Заповед РД-01-610/22.10.2020
Изменение и допълнение на Заповед № РД-01-552 от 02.10.2020 г.
Заповед РД-01-548/30.09.2020
Заповед РД-01-547/30.09.2020
Заповед РД-01-301/03.06.2020
Заповед РД-01-288/01.06.2020
Заповед 09-554/29.05.2020 на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете
Разпоредби на Министъра на Здравеопазването за определяне на контактни лица в учебни заведения
Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
Отмяна на предписание за поставяне под карантина на водачите на автобуси - български граждани, извършващи международен превоз на пътници и за водачите на товарни автомобили - български граждани, извършващи международен превоз на товари
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опастност от заразяване с COVID-19 в България
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти е обществено предназначение или в търговски и други обекти, конто предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19
Инструкции за правилна хигиена на ръцете
Инструкция за правилно носене на лицева маска
Инструкции към лицата поставени под карантина
Инструкции при изолация в домашни условия

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация на Министерство на здравеопазването относно използването на въздухопречиствател в класни стаи
Становище на Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по радиобиология и радиационна защита относно инсталирането в учебните кабинети на UV-c бактерицидни лампи
Препоръки на Световната здравна организация (СЗО) относно, това какви мерки може да бъдат предприети за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения.  
Процедура за издаване направление за медико-диагностична дейност бланка №4А за извършване на ВСМДИ "ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ" за доказване на COVID-19 НА РЗИ  гр. Ловеч
Дефиниция за случай на covid-19
Важна информация - Относно: медицинска експертиза на временната неработоспособност при бременни жени
Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-19
Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки Световна здравна организация, 13 март 2020 г
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19
Указание за издаване на болничен лист
Препоръки за медицинския персонал, който ще контактува със съмнителни, в последствие и с доказани пациенти с 2019-nCoV
Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора
Препоръки за предпазни средства-облекло
Препоръки за предпазни средства-маска
Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Родителството в условията на COVID-19

„Тръгваме на училище, Вирусът – НЕ“
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
Време за общуване
Бъдете позитивни
Осигурете структура
Лошо поведение
Запазете спокойствие и контролирайте стреса
Как да разговаряте за COVID-19?

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

телефон за контакт на граждани в работни дни
068/69-94-36 –Д-р С.Иванова  ; 068/69-94-28 –Д-р Д.Дочева

Изиквания към бизнес операторите,стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито(градини ,тераси и др)
Какво да направите, ако се разболеете?
Правила за хигиена и как да действаме
Какво да направите, ако пътувате?
Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19