МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

Заповеди на Директора на РЗИ-Ловеч

Заповед №73/08,04,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №66/24.03.2021 г. на директора на РЗИ Ловеч за определяне на План за командироване на медицински специалисти
Заповед №65/23,03,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения


Заповеди за разкриване на имунизационни кабинети

Заповед РД-01-15/03,02,2021
Заповед РД-01-14/03,02,2021
Заповед РД-01-13/03,02,2021

Заповеди на Министъра на здравеопазването

Заповед на Министъра на здравеопзването за временните противоепидемични мерки в страната до 31 март РД-01-173/18.03.2021 г.
Заповед РД-01 - 167/13.03.2021г.
Заповед РД-01 - 52/26.01.2021г.
Заповед РД-01 - 51/26.01.2021г.
Заповед РД-01-726/ 23.12.2020
Заповед РД-01-725/ 23.12.2020

Заповед на министъра на здравеопазването за имунизационните кабинети в РБ

Заповед РД-01-171/17.03.2021 г.ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Всичко за ваксините
Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)
Информация на Министерство на здравеопазването относно използването на въздухопречиствател в класни стаи
Становище на Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по радиобиология и радиационна защита относно инсталирането в учебните кабинети на UV-c бактерицидни лампи
Препоръки на Световната здравна организация (СЗО) относно, това какви мерки може да бъдат предприети за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения.  
Процедура за издаване направление за медико-диагностична дейност бланка №4А за извършване на ВСМДИ "ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ" за доказване на COVID-19 НА РЗИ  гр. Ловеч
Дефиниция за случай на covid-19
Важна информация - Относно: медицинска експертиза на временната неработоспособност при бременни жени
Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-19
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19
Указание за издаване на болничен лист
Препоръки за медицинския персонал, който ще контактува със съмнителни, в последствие и с доказани пациенти с 2019-nCoV
Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора
Препоръки за предпазни средства-облекло
Препоръки за предпазни средства-маска
Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV
Разпоредби на Министъра на Здравеопазването за определяне на контактни лица в учебни заведения
Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опастност от заразяване с COVID-19 в България
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти е обществено предназначение или в търговски и други обекти, конто предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19
Инструкции за правилна хигиена на ръцете
Инструкция за правилно носене на лицева маска
Инструкции към лицата поставени под карантина
Инструкции при изолация в домашни условия
Изиквания към бизнес операторите,стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито(градини ,тераси и др)
Какво да направите, ако се разболеете?
Правила за хигиена и как да действаме
Какво да направите, ако пътувате?
Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19
телефон за контакт на граждани в работни дни
068/69-94-36 –Д-р С.Иванова  ; 068/69-94-28 –Д-р Д.Дочева


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Родителството в условията на COVID-19

„Тръгваме на училище, Вирусът – НЕ“
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
Време за общуване
Бъдете позитивни
Осигурете структура
Лошо поведение
Запазете спокойствие и контролирайте стреса
Как да разговаряте за COVID-19?