Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2019 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2018 г.
Вътрешни правила за предоставяне  право на достъп до обществена информация на Регионална здравна инспекция - Ловеч
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2019 г.
Публични регистри и реда за достъп до тях
Списъкът на категориите информация класифицирана като Служебна тайна
Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет
Предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор за повторно използване
Приложение №1 – Схема на процедурата по предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно      използване
Приложение №3 – Заявление за достъп до обществена информация
Приложение №4 – Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Приложение №5 – Заявление за изготвяне на справка или даване на консултация във връзка с нормативната база и/или дейността на РЗИ по ЗДОИ

Списък на издадените индивидуални административни актове през 2020г.

Заповед за заличаване на ООП -882-1
Заповед за заличаване на ООП -882-2
Заповед за заличаване на ООП -882-3
Заповед за заличаване на ООП -882-4
Заповед за заличаване на ООП -882-5
Заповед за заличаване на ООП -882-6
Заповед за заличаване на ООП -882-7
Заповед за заличаване на ООП -882-8
Заповед за заличаване на ООП -882-9
Заповед за заличаване на ООП -882-10
Заповед за заличаване на ООП -882-11
Заповед за заличаване на ООП -882-12
Заповед за заличаване на ООП -882-13
Заповед за заличаване на ООП -882-14
Заповед за заличаване на ООП -882-15
Заповед за заличаване на ООП -882-16
Заповед за заличаване на ООП -882-17
Заповед за заличаване на ООП -882-18
Заповед за заличаване на ООП -882-19
Заповед за заличаване на ООП -882-20
Заповед за заличаване на ООП -882-21
Заповед за заличаване на ООП -882-22
Заповед за заличаване на ООП -882-31
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-64-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-65-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-66-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-67-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-68-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-69-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-3
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-4
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-70-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-2
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-3
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-4
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-5
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-6
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-7
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-8
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-9
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-10
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-11
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-12
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-13
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-14
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-15
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-16
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-17
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-18
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-19
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-20
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-21
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-22
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-23
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-24
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-25
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-26
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-27
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-28
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-29
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-30

Списък на издадените общи административни актове през 2020г.

Заповед на Директор РЗИ - РД 01-204/13.11.2020
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-202/12.11.2020
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-185/27.10.2020
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-184/27.10.2020
Заповед РД-01-179/23.10.2020
Заповед РД-01-78/14.05.2020
Заповед РД-01-74/22.04.2020
Заповед РД-01-64/31.03.2020


Разсекретени документи


Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп