Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на РЗИ Ловеч за 2020 г.
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2018 г.
Вътрешни правила за предоставяне  право на достъп до обществена информация на Регионална здравна инспекция - Ловеч
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2019 г.
Публични регистри и реда за достъп до тях
Списъкът на категориите информация класифицирана като Служебна тайна
Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет
Предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор за повторно използване
Приложение №1 – Схема на процедурата по предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно      използване
Приложение №3 – Заявление за достъп до обществена информация
Приложение №4 – Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Приложение №5 – Заявление за изготвяне на справка или даване на консултация във връзка с нормативната база и/или дейността на РЗИ по ЗДОИ

Списък на издадените индивидуални административни актове през 2020г.

Заповед за заличаване на ООП -882-1
Заповед за заличаване на ООП -882-2
Заповед за заличаване на ООП -882-3
Заповед за заличаване на ООП -882-4
Заповед за заличаване на ООП -882-5
Заповед за заличаване на ООП -882-6
Заповед за заличаване на ООП -882-7
Заповед за заличаване на ООП -882-8
Заповед за заличаване на ООП -882-9
Заповед за заличаване на ООП -882-10
Заповед за заличаване на ООП -882-11
Заповед за заличаване на ООП -882-12
Заповед за заличаване на ООП -882-13
Заповед за заличаване на ООП -882-14
Заповед за заличаване на ООП -882-15
Заповед за заличаване на ООП -882-16
Заповед за заличаване на ООП -882-17
Заповед за заличаване на ООП -882-18
Заповед за заличаване на ООП -882-19
Заповед за заличаване на ООП -882-20
Заповед за заличаване на ООП -882-21
Заповед за заличаване на ООП -882-22
Заповед за заличаване на ООП -882-31
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-64-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-65-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-66-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-67-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-68-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-69-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-3
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-4
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-70-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-2
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-3
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-4
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-5
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-6
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-7
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-8
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-9
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-10
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-11
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-12
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-13
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-14
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-15
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-16
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-17
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-18
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-19
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-20
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-21
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-22
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-23
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-24
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-25
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-26
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-27
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-28
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-29
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-30

Списък на издадените общи административни актове през 2020г.

Заповед РД-01-36/24,02,2021 за определяне на легла за лечение на Ковид
Заповед РД-01-21/09,02,2021 за определяне на легла за лечение на Ковид
Заповеди за разкриване на имунизационни кабинети
Заповед РД-01-15/03,02,2021
Заповед РД-01-14/03,02,2021
Заповед РД-01-13/03,02,2021

Заповед на директора на РЗИ-Ловеч за определяне на легла за лечение на Ковид-19 - РД-01 - 9/25.01.2021г.
Заповед РД-01-242/29.12.2020 на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения

Заповеди на Директор РЗИ-Ловеч за разкриване на Специализирани имунизационни кабинети за Ковид ваксинация на територията на област Ловеч
Заповед № РД-01-240/23.12.2020
Заповед № РД-01-239/23.12.2020
Заповед № РД-01-238/23.12.2020
Заповед № РД-01-237/23.12.2020
Заповед № РД-01-236/23.12.2020

Заповед №242/29,12,2020.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед РД-01-211/03.12.2020
Заповед РД-01-210/27.11.2020 на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-204/13.11.2020
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-202/12.11.2020
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-185/27.10.2020
Заповед на Директор РЗИ - РД 01-184/27.10.2020
Заповед РД-01-179/23.10.2020
Заповед РД-01-78/14.05.2020
Заповед РД-01-74/22.04.2020
Заповед РД-01-64/31.03.2020


Разсекретени документи


Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп