Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2019 г.
Вътрешни правила за предоставяне  право на достъп до обществена информация на Регионална здравна инспекция - Ловеч
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2019 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2018 г.
Публични регистри и реда за достъп до тях
Списъкът на категориите информация класифицирана като Служебна тайна
Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет
Предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор за повторно използване
Приложение №1 – Схема на процедурата по предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно      използване
Приложение №3 – Заявление за достъп до обществена информация
Приложение №4 – Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Приложение №5 – Заявление за изготвяне на справка или даване на консултация във връзка с нормативната база и/или дейността на РЗИ по ЗДОИ

Списък на издадените административни актове

Заповед за заличаване на ООП -882-7
Заповед за заличаване на ООП -882-8
Заповед за заличаване на ООП -882-9
Заповед за заличаване на ООП -882-10
Заповед за заличаване на ООП -882-11
Заповед за заличаване на ООП -882-12
Заповед за заличаване на ООП -882-13
Заповед за заличаване на ООП -882-15
Заповед за заличаване на ООП -882-16
Заповед за заличаване на ООП -887-18
Заповед за заличаване на ООП -887-20
Заповед за заличаване на ООП -887-22
Заповед за заличаване на ООП -887-23
Заповед за заличаване на ООП -887-24
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-2
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-3
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-4
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-5
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-6
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-7
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-8
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-9
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-10
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-11
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-12
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-13
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-14
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-15
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-16
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-17
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-20
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-21
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-22
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-23
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-25
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-26
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-27
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-28
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-29
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-30
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-31
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-32
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-33
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-34
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-35
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-36
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-37
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-38
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-39
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-00
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-3
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-4
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-5
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-6
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-7
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-8
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-9
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-10
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-11
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-12
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-13
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-14
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-15
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-16
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-17
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-18
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-19
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-20
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-21
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-22
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-23
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-24
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-25
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-26
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-27
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-28
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-29
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-30
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-64
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-65
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-66
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-71
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-72
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-73
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-74
Заповед за заличаване на ЛЗ-1
Заповед за заличаване на ЛЗ-2
Заповед за отказаз от регистрация-1
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-1
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-2
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-3
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-4
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-5
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-6
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-9
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-10
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-11
Заповед за промяна в обстоятелствата по регистрацията на ЛЗ-128
Заповед регистрация неконвенционални методи за лечение -1
Заповед за спиране реализацията на продукт 19-1
Заповед за спиране експлоатацията на част от обект 03-10