Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

Окончателни резултати от конкурса за длъжността ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

1.Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Инспектор", Дирекция "Обществено здраве"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Инспектор", Дирекция "Обществено здраве"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч

2.Обява за конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в Дирекция "Обществено здраве" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч
Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Инспектор", Дирекция "Обществено здраве"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч
Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Инспектор", Дирекция "Обществено здраве"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч

Обява за конкурс за длъжността СИСТЕМЕН АДИНИСТРАТОР III СТЕПЕН в Дирекция "Административно-правно, стопанско и финансово обслужване" в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Системен администратор III степен, Дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване, РЗИ - Ловеч

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Системен администратор III степен, Дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване, РЗИ - Ловеч

Окончателни резултати от конкурса за длъжността Системен администратор III степен, Дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване, РЗИ - Ловеч