ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ ПРЕЗ 2019 г.
ОБРАЗЦИ ЗА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ КАДРИ ПРЕЗ 2019 г.
Курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г. на Медицински университет - гр. София

План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018г.

План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация Плевен
  Допълнителна информация може да получите на тел. 064/884 148 и 064/884 166 - Център "Следдипломно обучение" към МУ гр. Плевен и на     сайта на адрес: http://www.mu-pleven.bg/

Програма за продължаващо обучение -2018 -Болница Токуда София

Кандидатстване за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

План-разписание за курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 г. на Медицински университет - гр. София
Образци

Прием на студенти за учебната 2017/2018г. на факултет "Обществено здраве", Медицински университет гр. Плевен

Специализация по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Анализ на състояието на специалистите в областта на Здравеопазването

Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на ЗдравеопазванетоНационална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
  068/60 15 18 ;
e-mail адрес
rzi@rzi-lovech.bg
     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ