Oтчетна кампания 2019 - 2020 г.

Отчет за лечебни заведения за първична и специализирана помощ по дентална медицина - индивидуални и групови практики 
Формуляр "З" - 365
Приложение №1 към формуляр 365
Приложение №9 към формуляр 365 и 365Б

Отчет за лечебни заведения за първична  медицинска помощ - индивидуални и групови практики
Формуляр "З" - 365
Приложение №2 към формуляр 365
Приложение №3 към формуляр 365
Приложение №4 към формуляр 365
Приложение №5 и №6 към формуляр №365

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ - индивидуални и групови практики
Формуляр "З" - 365
366-19
367-19
Отчет за регистрираните заболявания от венерически болести, Микроспория, Трихофития, Фавус, трихофития и фавус 367-19
370-19
Отчет за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания за 2019 г.-370-19
372-19
Отчет за регистрираните заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания -372-19
Приложение №2 към формуляр 365
Приложение №3 към формуляр 365
Приложение №4 към формуляр 365
Приложение №5 и №6 към формуляр №365

Отчет за самостоятелни медико-диагностични лаборатории - СМДЛ
Формуляр "З" - 365
Приложение №9 към формуляр 365 и 365Б
Приложение №11 към формуляр 365 и 365Б

Отчет за самостоятелно медико-технически лаборатории - СМТЛ
Приложение № 1А към формуляр 365
Отчет на ЛЗ за извънболнична помощ  Формуляр "3" 365-19

Отчет за медицински центрове – МЦ
Формуляр "З" - 365
366-19
367-19
Отчет за регистрираните заболявания от венерически болести, Микроспория, Трихофития, Фавус, трихофития и фавус 367-19
372-19
Отчет за регистрираните заболявания от активна туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания 372-19
Приложение №9 към формуляр 365 и 365Б
Приложение №11 към формуляр 365 и 365Б
Приложение №5 и №6 към формуляр 365

Отчет за лечебните заведения ,които оказват медицинска помощ на чужди граждани,които не се ползват с правата на български граждани -ЛЗБП;ЦСМП;СМДЛ;МЦ, АИП и СМП
Формуляр „3“-32 по Наредба № 2/2005г. на МЗ оказана  медицинска на чужденци

Анализ на състоянието на специалистите в областта на Здравеопазването, съгласно чл.44, ал.1 от Наредба №1 от 22 януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването област Ловеч - 2019 година
Указание за реда за отчитане на информацията за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания

ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗДА

Здравно демографски анализ за Област Ловеч - 2018 г.
Анализ на Суицидните действия в Област Ловеч за периода  2009 - 2013 г.


Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ