МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ
НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, ОТ ЗАКОН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2018-2023г. актуален към 28.07.2023г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2023г.

Декларации по чл. 35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Антоанета Петрова
Ани Присадашка
Борислава Ненчева
Боряна Петкова
Даяна Данова
Емилия Димитрова
Сийка Иванова


Декларации по чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Антоанета Петрова
Ани Присадашка
Борислава Ненчева
Боряна Петкова
Даяна Данова
Емилия Димитрова
Сийка Иванова

РЕГИСТЪР НА НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2023

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2022г.

Декларации по чл. 35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Татяна Съботинова
Теменуга Ангелова
Милен Гатяжев
Цветелинка Йонова


Декларации по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Татяна Съботинова
Теменуга Ангелова
Милен Гатяжев
Цветелинка Йонова
Милена Василева

РЕГИСТЪР НА НЕПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2022


ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 от ЗПКОНПИ 2018-2021 актуален към 28.07.2023г.

Декларации по чл. 35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

Радослава Христова
Николай Саев
Деница Петкова
Божуриета Спасова
Галя Спасова
Милена Василева
Кристина Генчева

Декларации по чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ

Анелия Кърчева
Боряна Неделчева
Божуриета Спасова
Вера Христова
Веселка Вановска
Галя Спасова
Даниела Петрова-Нешева
Даринка Дочева-Христова
Деница Петкова
Елка Минчева-Алексиева
Галя Тодорова
Геновева Митева
Георги Игнатов
Йордан Димитров
Искра Стойкова
Ирина Иванова-Милева
Йонка Николова
Красимир Дончев
Кристина Генчева
Мариела Йонкова-Лалева
Маруся Върбанчева
Миленка Катева
Надка Ангелова
Нели Симеонова
Нели Спахийска
Нели Томчева
Полинка Мачуганова
Петя Николова
Росица Христова
Росица Нетова
Росица Тодорова
Снежана Кръстева
София Цветкова
Цветанка Тотева
Радослава Христова
Николай Саев


Процедура за организацията и реда по администриране на предложения и сигнали, свързани с усъвършенстване на организацията и дейността или отнасящи се до решаване на други въпроси в рамките на компетентността и сигнали за злоупотреба с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в РЗИ - Ловеч, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Антикорупционен план РЗИ-Ловеч за 2023 г.