МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

Заповеди на Директора на РЗИ-Ловеч

Заповед №01-21/18,01,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №199/13,12,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №194/08,12,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №171/22,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №170/21,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №169/20,10,2021
Заповед №168/19,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №167/18,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №160/29,09,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №137/16,08,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №130/30,07,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведенияЗаповеди за разкриване на имунизационни кабинети

Заповед РД-01 - 202/02.04.2021г.

Заповеди на Министъра на здравеопазването

Заповед РД-01 - 28/18.01.2022г.
Заповед РД-01 - 20/14.01.2022г.
Заповед РД-01 - 19/14.01.2022г.
Заповед РД-01 - 13/11.01.2022г.
Заповед РД-01 - 1040/21.12.2021г.
Заповед РД-01 - 1031/15.12.2021г.
Заповед РД-01 - 1030/15.12.2021г.
Заповед РД-01 - 991/02.12.2021г.
Заповед РД-01 - 973/26.11.2021г.
Заповед РД-01 - 952/19.11.2021г.
Заповед РД-01 - 950/19.11.2021г.
Заповед РД-01 - 856/19.10.2021г.
Заповед РД-01 - 745/31.8.2021г.
Заповед РД-01 - 744/31.8.2021г.
Заповед РД-01 - 743/31.8.2021г.
Заповед РД-01 - 646/29.7.2021г.
Заповед РД-01 - 548/30.6.2021г.
Заповед РД-01 - 519/22.6.2021г.
Заповед РД-01 - 376/27.5.2021г.
Заповед РД-01 - 356/18.5.2021г.
Заповед РД-01 - 350/17.5.2021г.
Заповед на министъра на здравеопазването за имунизационните кабинети в РБ

Заповед РД-01-171/17.03.2021 г.
Стандартна оперативна процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система Модул е-Имунизация
Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул Е-ИМУНИЗАЦИИ


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯИнформация относно Интерактивен справочник за лечение COVID-19
На интернет-страницата на Министерство на здравеопазването е публикуван Интерактивен справочник за лечение COVID-19 с приложения, в който са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, критерии за оценяване на тежестта на състоянието, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика при пациенти с COVID-19.

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/.


Информация за български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“
Всичко за ваксините
Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инфузионна дисперсия иРНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)
Информация на Министерство на здравеопазването относно използването на въздухопречиствател в класни стаи
Становище на Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по радиобиология и радиационна защита относно инсталирането в учебните кабинети на UV-c бактерицидни лампи
Препоръки на Световната здравна организация (СЗО) относно, това какви мерки може да бъдат предприети за подобряване на вентилацията в закрити обществени места и съоръжения.  
Процедура за издаване направление за медико-диагностична дейност бланка №4А за извършване на ВСМДИ "ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ" за доказване на COVID-19 НА РЗИ  гр. Ловеч
Дефиниция за случай на covid-19
Важна информация - Относно: медицинска експертиза на временната неработоспособност при бременни жени
Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-19
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19
Указание за издаване на болничен лист
Препоръки за медицинския персонал, който ще контактува със съмнителни, в последствие и с доказани пациенти с 2019-nCoV
Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора
Препоръки за предпазни средства-облекло
Препоръки за предпазни средства-маска
Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV
Разпоредби на Министъра на Здравеопазването за определяне на контактни лица в учебни заведения
Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опастност от заразяване с COVID-19 в България
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти е обществено предназначение или в търговски и други обекти, конто предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19
Инструкции за правилна хигиена на ръцете
Инструкция за правилно носене на лицева маска
Инструкции към лицата поставени под карантина
Инструкции при изолация в домашни условия
Изиквания към бизнес операторите,стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито(градини ,тераси и др)
Какво да направите, ако се разболеете?
Правила за хигиена и как да действаме
Какво да направите, ако пътувате?
Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Родителството в условията на COVID-19

„Тръгваме на училище, Вирусът – НЕ“
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
Време за общуване
Бъдете позитивни
Осигурете структура
Лошо поведение
Запазете спокойствие и контролирайте стреса
Как да разговаряте за COVID-19?