МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

Заповеди на Директора на РЗИ-Ловеч

Заповед №01-71/01,04,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-43/01,03,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-33/09,02,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №01-29/03,02,2022
Заповед №01-21/18,01,2022.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №199/13,12,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №194/08,12,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №170/21,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №169/20,10,2021
Заповед №168/19,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №167/18,10,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №160/29,09,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №137/16,08,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения
Заповед №130/30,07,2021.на Директора на РЗИ Ловеч за определяне на брой легла за лечение на Ковид-19 по лечебни заведения


Заповеди на Министъра на здравеопазването

Заповед РД-01 - 189/28.04.2022г.
Заповед РД-01 - 151/28.03.2022г.
Заповед РД-01 - 138/17.03.2022г.
Заповед РД-01 - 136/14.03.2022г.
Заповед РД-01 - 126/09.03.2022г.
Заповед РД-01 - 125/09.03.2022г.
Заповед РД-01 - 110/25.02.2022г.
Заповед РД-01 - 108/25.02.2022г.
Заповед РД-01 - 103/22.02.2022г.
Заповед РД-01 - 102/22.02.2022г.
Заповед РД-01 - 101/22.02.2022г.
Заповед РД-01 - 88/15.02.2022г.
Заповед РД-01 - 65/01.02.2022г.
Заповед РД-01 - 28/18.01.2022г.
Заповед РД-01 - 20/14.01.2022г.
Заповед РД-01 - 13/11.01.2022г.
Заповед РД-01 - 1040/21.12.2021г.
Заповед РД-01 - 1031/15.12.2021г.
Заповед РД-01 - 1030/15.12.2021г.
Заповед РД-01 - 991/02.12.2021г.
Заповед РД-01 - 973/26.11.2021г.
Заповед РД-01 - 952/19.11.2021г.
Заповед РД-01 - 950/19.11.2021г.
Заповед РД-01 - 856/19.10.2021г.
Заповед РД-01 - 744/31.8.2021г.
Заповед РД-01 - 356/18.5.2021г.
Заповед РД-01 - 350/17.5.2021г.ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Над „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ НА ДЕЦА ОТ 5 ДО 11 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ“
Децата, COVID-19 и ваксините срещу коронавируса SARS-CoV-2
Женското здраве, COVID-19 и ваксините срещу SARS-CoV-2

Информация относно Интерактивен справочник за лечение COVID-19
На интернет-страницата на Министерство на здравеопазването е публикуван Интерактивен справочник за лечение COVID-19 с приложения, в който са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, критерии за оценяване на тежестта на състоянието, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика при пациенти с COVID-19.

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/

Всичко за ваксините

Важна информация - Относно: медицинска експертиза на временната неработоспособност при бременни жени
Указание за издаване на болничен лист
Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опастност от заразяване с COVID-19 в България
Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца
Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти е обществено предназначение или в търговски и други обекти, конто предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Родителството в условията на COVID-19

„Тръгваме на училище, Вирусът – НЕ“
Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19
Време за общуване
Бъдете позитивни
Осигурете структура
Лошо поведение
Запазете спокойствие и контролирайте стреса
Как да разговаряте за COVID-19?
Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-19
Инструкции за правилна хигиена на ръцете
Инструкция за правилно носене на лицева маска
Инструкции към лицата поставени под карантина
Инструкции при изолация в домашни условия
Временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV
Изиквания към бизнес операторите,стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито(градини ,тераси и др)


НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ

Какво е важно да знаем за ваксините срещу COVID-19?
Дефиниция за случай на covid-19
Указания на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение за или потвърдени за COVID-19
Препоръки за медицинския персонал, който ще контактува със съмнителни, в последствие и с доказани пациенти с 2019-nCoV
Лабораторни изследвания за нов коронавирус 2019 (2019-nCoV) при съмнение за инфекция при хора
Препоръки за предпазни средства-облекло
Препоръки за предпазни средства-маска
Aлгоритъм на дезинфекционните мероприятия в условията на епидемично разпространение на COVID-19
Стандартна оперативна процедура за промяна на данни в Националната здравно-информационна система Модул е-Имунизация
Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул Е-ИМУНИЗАЦИИ