Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg


     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

НОВИНИ
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
Покана към лечебните заведения от Област Ловеч за участие в реализиране на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

Лятна АНТИСПИН кампания
Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити

Информация във  връзка с промени в нормативната уредба, касаещи електронното изписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества, чрез НЗИС.


НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ!

Актуализирани бланки за планиране и отчетност на биопродукти и проведени имунизации и реимунизации, съгласно Наредба №15/2005 година за имунизациите в Република България, изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.
Във връзка с предстоящото тримесечно отчитане в дирекция „Надзор на заразните болести“ следва да бъдат представени актуалните приложени бланки.
1.Приложение № 7а към чл. 13, ал. 3
2.Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2
3.Приложение № 8а към чл. 16, ал. 1, т. 1.

Заповед № РД-01-105/24.02.2023 г. на Министъра на здравеопазването, с която са  определени лечебните заведения и имунизационни кабинети в Регионалните здравни инспекции на територията на страната, в които се извършват имунизации срещу жълта треска.

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Граждани и организации могат да задават своите въпроси от обхвата на заповедите на министъра на здравеопазването, свързани с COVID-19:
тел.: 0877 928 166 всеки календарен ден от 08:30ч до 17:00ч
тел.  068/69-94-36 –Д-р С.Иванова  ; 068/69-94-28 –Д-р Д.Дочева всеки работен ден от 08:30ч до 17:00ч

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ НА ДЕЦА ОТ 5 ДО 11 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

В страната е налична педиатричната ваксина Comirnaty 3 микрограма/доза концентрат за инжекционна дисперсия (3 микрограма/доза) за първична имунизация срещу COVID-19 за деца на възраст  6 м. – 4 г. Ваксината съдържа оригиналния щам на SARS-CoV-2. Схемата на прилагане се състои от три дози, като втората доза се прилага 3 седмици след първата доза, а третата доза се прилага най-малко 8 седмици след втората доза.

Временни имунизационни пунктове в област Ловеч, които ще поставят педиатрична ваксина срещу КОВИД, адреси и телефони за контакти и записване на желаещите: Имунизационен кабинет на МБАЛ Троян

В РЗИ гр. Ловеч са налични следните адаптирани иРНК ваксини срещу COVID-19, които се прилагат само за бустерни дози:
Comirnaty Original/Omicron BA.1
Comirnaty Original/Omicron BA.4-5
Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 – Модерна
В РЗИ гр. Ловеч е налична ваксина COVID-19 Vaccine Valneva.
Ваксината срещу COVID-19 (инактивирана, с адювант) Valneva съдържа инактивирани (убити) цели вирусни частици от оригиналния щам SARS-CoV-2, които не могат да причинят заболяване.
Ваксината се препоръчва за употреба само при хора на възраст между 18 и 50 години за първична имунизация.
Схемата на приложение на ваксината е двудозов, с интервал между дозите от 28 дни.
Ваксината не се комбинира с други ваксини. Към момента на ваксинирани с Valneva не се прилагат бустери.
Ваксината Valneva ще се прилага само в Имунизационния кабинет на РЗИ - Ловеч след предварително записване на тел. 068/601518.
Работно време на кабинета: Вторник и четвъртък от 14:00 часа.
Прилагането на Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 е препоръчително, но не ограничаващо, за лица, които не са получили бустерна доза ваксина през последните поне 6 месеца, както и за такива, които са ваксинирани поне със завършен ваксинационен курс и са преболедували COVID-19 преди май 2022 г. Ваксината ще се прилага на желаещите лица от Общопрактикуващите лекари, в Имунизационен кабинет на РЗИ – Ловеч, МБАЛ гр. Троян, МБАЛ „Кардиолайф“ гр. Ловеч след предварително записване.

Поставянето на адаптирана ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1 е препоръчително при ваксинирани със завършен ваксинационен курс или поставена бустерна доза, които са преболедували COVID-19 след месец май 2022 г. като задължително условие е поне 3 месеца от датата на последната доза ваксина и от датата на лабораторно потвърждение на заболяването.

Ваксините Comirnaty Original/Omicron BA.1 и Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 - Модерна ще се прилагат на желаещите лица в Имунизационен кабинет на РЗИ – Ловеч, МБАЛ гр. Троян, МБАЛ „Кардиолайф“ гр. Ловеч след предварително записване.

От 16 януари 2023 на разположение на гражданите e и рекомбинантна ваксина срещу COVID-19, показана за допълнителна (бустерна) доза: VidPrevtyn Beta на производителя Санофи-Пастьор. Ваксината е одобрена за приложение само за лица на и над 18 г. и се прилага след минимум 4 месеца от завършена първична имунизация или бустерна доза.

Ваксината ще се прилага в имунизационния кабинет на  РЗИ гр. Ловеч и МБАЛ гр. Троян след предварително записване.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ИМУНИЗАЦИОННИТЕ КАБИНЕТИ

МБАЛ - Троян - гр. Троян, ул. "Радецки" №30, първи етаж, каб. 9,
тел. 0670/6-20-22,всяка сряда от 13:00 до 16:00 часа
МБАЛ Луковит - гр. Луковит, ул. "Княз Борис I" №52,
тел. 0894792003 - д-р Стоянова, всяка сряда от 9.00 до 13:30 часа;
МБАЛ „Кардиолайф“ гр. Ловеч – след предварително записване на тел. 068/602844
Имунизационeн кабинет на РЗИ-Ловеч - вторник от 14:00 до 16:00 часа и само с предварителна заявка на тел. 068 601518


Имунизираните лица при ОПЛ и Временните имунизационни кабинети получават своя сертификат от съответното лечебно заведение.
На основание чл.61, ал.10, т.1 от Закона за здравето диагностицираните с COVID-19 лица, съответно контактните им лица, на които е издадено предписание  за наложената изолация, съответно карантина, могат да получат предписанието си лично след изтичане срока на изолацията, съответно карантината в РЗИ Ловеч, I  етаж, каб.№ 1 от 14,00 до 17, 00 часа всеки работен ден.
За гражданите от общините Тетевен и Ябланица, предписанията могат да се получат във филиала на РЗИ Ловеч в гр.Тетевен, ул."Петрахиля" № 2.
По време на изолацията, съответно карантината, предписанието може да се получи от упълномощено лице.

Актуална информация за качеството на питейната вода в Ловешка област за периода  1.09.2023г.  - 15.09.2023г.

Указания за кодиране на умиранията по причини
Важна информация за промяна на реда за подаване на документи за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК
Считано от 01.10.2021 г. съгласно чл.54а, ал.4 от  ПУОРОМЕРКМЕ медицинските направления за ТЕЛК за насочване за извършване на експертиза на трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане  ще се приемат в Регионалната картотека на медицинските експертизи към РЗИ-Ловеч задължително въведени само по електронен път от личният лекар в информационната база данни.