Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg

     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2021 г.
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на РЗИ Ловеч за 2020 г.
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2020 г.
Отчет за постъпили заявления по ЗДОИ за 2018 г.
Вътрешни правила за предоставяне  право на достъп до обществена информация на Регионална здравна инспекция - Ловеч
Бюджет на РЗИ-Ловеч за 2019 г.
Публични регистри и реда за достъп до тях
Списъкът на категориите информация класифицирана като Служебна тайна
Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет
Предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и на информация от обществения сектор за повторно използване
Приложение №1 – Схема на процедурата по предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация и информация от обществения сектор за повторно      използване
Приложение №3 – Заявление за достъп до обществена информация
Приложение №4 – Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
Приложение №5 – Заявление за изготвяне на справка или даване на консултация във връзка с нормативната база и/или дейността на РЗИ по ЗДОИ

Списък на издадените индивидуални административни актове през 2020г.

Заповед за заличаване на ООП -882-1
Заповед за заличаване на ООП -882-2
Заповед за заличаване на ООП -882-3
Заповед за заличаване на ООП -882-4
Заповед за заличаване на ООП -882-5
Заповед за заличаване на ООП -882-6
Заповед за заличаване на ООП -882-7
Заповед за заличаване на ООП -882-8
Заповед за заличаване на ООП -882-9
Заповед за заличаване на ООП -882-10
Заповед за заличаване на ООП -882-11
Заповед за заличаване на ООП -882-12
Заповед за заличаване на ООП -882-13
Заповед за заличаване на ООП -882-14
Заповед за заличаване на ООП -882-15
Заповед за заличаване на ООП -882-16
Заповед за заличаване на ООП -882-17
Заповед за заличаване на ООП -882-18
Заповед за заличаване на ООП -882-19
Заповед за заличаване на ООП -882-20
Заповед за заличаване на ООП -882-21
Заповед за заличаване на ООП -882-22
Заповед за заличаване на ООП -882-31
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-64-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-65-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-66-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-67-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-68-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-69-2
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-1
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-3
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-4
Здравно заключение за оценка на инвестиционен проект 1870-70-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-1
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-2
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-3
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-4
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-5
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-6
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-7
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-8
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-9
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-10
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-11
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-12
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-13
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-14
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-15
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-16
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-17
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-18
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-19
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-20
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-21
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-22
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-23
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-24
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-25
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-26
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-27
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-28
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-29
Здравно заключение за подробен устройствен план 259-30

Списък на издадените общи административни актове

Заповед №01-21
Заповед №199
Заповед №194
Заповед №171
Заповед №170
Заповед №169
Заповед №168
Заповед №167
Заповед №160
Заповед №137
Заповед №130
Заповед РД-01-36
Заповед РД-01-21

Заповеди за разкриване на имунизационни кабинети

Заповед РД-01-15
Заповед РД-01-14
Заповед РД-01-13
Заповед  РД-01 - 9
Заповед РД-01-242

Заповеди на Директор РЗИ-Ловеч за разкриване на Специализирани имунизационни кабинети за Ковид ваксинация на територията на област Ловеч

Заповед № РД-01-240
Заповед № РД-01-239
Заповед № РД-01-238
Заповед № РД-01-237
Заповед № РД-01-236
Заповед №242
Заповед РД-01-211
Заповед РД-01-210
Заповед РД 01-204
Заповед РД 01-202
Заповед РД 01-185
Заповед РД 01-184
Заповед РД-01-179
Заповед РД-01-78
Заповед РД-01-74
Заповед РД-01-64


Разсекретени документи


Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп