Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
Сигнали  за нарушения на забраната на тютюнопушенето можете да подавате на телефон
068/60 15 18 ; e-mail адрес -
rzi@rzi-lovech.bg     МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

      РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  гр. ЛОВЕЧ

1. Регионална здравна инспекция - гр.Ловеч обявява конкурс за длъжността: ИНСПЕКТОР  в  Дирекция "Медицински дейности" при РЗИ гр.Ловеч

Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция "Медицински дейности"

Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция "Медицински дейности"

2. Регионална здравна инспекция - гр.Ловеч обявява конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ  в  Дирекция "Обществено здраве" при РЗИ гр.Ловеч

Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция "Обществено здраве"

Списък на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция "Обществено здраве"

3. Регионална здравна инспекция - гр.Ловеч обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ    в  Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ гр.Ловеч

Окончателни резултати   на кандидатите от проведения конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ    в  Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ гр.Ловеч

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт ", дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско осигуряване"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт ", дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско осигуряване"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч

4. Регионална здравна инспекция - гр.Ловеч обявява конкурс за длъжността: ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР  в  Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ гр.Ловеч

Окончателни резултати на кандидатите от проведения конкурс за длъжността Главен Инспектор в Дирекция НЗБ

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността " Главен инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч

Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността " Главен инспектор", дирекция "Надзор на заразните болести"  при Регионална здравна инспекция - Ловеч

    
5. Регионална здравна инспекция - гр.Ловеч обявява конкурс за длъжността: ИНСПЕКТОР  в  Дирекция "Надзор на заразните болести" при РЗИ гр.Ловеч

Окончателни резултати   на кандидатите от проведения конкурс за длъжността Инспектор в дирекция НЗБ при РЗИ - Ловеч